Słowo o Jerzym Stefanie Nawrockim

 

14.06.2024 r. Medal Gloria Artis dla Jerzego Stefana Nawrockiego.

Gratuluję raz jeszcze nagrodzonemu.
Za tak duży ogrom działań na rzecz kultury.
Zwłaszcza za krzewienie literatury ze szczególnym uwzględnieniem poezji.
Bo odpowiednio propagować poezję – to wyższa szkoła umiejętności.
I twórczość Jerzego Stefana Nawrockiego – jak chociażby opis jazdy pociągiem, co mnie zachwycił – gdy iskry spod kół stają się gwiazdami.
Piękna proza poezją podszyta!
Wdzięczność za propozycję poprowadzenia części artystycznej, panie Jerzy.

„Ten tętent karych koni. CIENIE”

W 2023 roku, 19 stycznia, podczas spotkania autorskiego Jerzego Stefana Nawrockiego  https://boadicea.pl/spotkanie-autorskie-z-jerzym-stefanem-nawrockim/   w https://www.wimbp.rzeszow.pl/ przeczytałam fragmenty książki autora „Ten tętent karych koni. CIENIE”, i – urzekła mnie ta książka. Jest to świadectwo mieszkańca miasta – pisarza wnikliwie obserwującego zmieniającą się powojenną rzeczywistość. Przy czym należy podkreślić, że jest to rzeczywistość widziana oczami lwowianina, dziecka, potem młodzieńca i dorosłego, którego życie  toczy się w centrum miasta.  Dokładnie tutaj, gdzie w dniu dzisiejszym pan Jerzy został odznaczony. To tu, wiele lat temu rozpoczął nowy etap w życiu.

Gdy miał kilka lat wszystko zmieniło się diametralnie – na skutek zawieruchy wojennej opuścił Lwów i po męczącej podróży pociągiem, wraz z rodzicami, dotarł do Rzeszowa i już tu pozostał. Przy czym ta podróż pociągiem widziana oczami dziecka została zapisana w przepiękny, urzekający sposób – wiele w tym obrazie poezji. Jak wcześniej wspomniałam – książka mnie urzekła. Czym? Dostrzegłam w niej szczodre fragmenty prozy poetyckiej.

 

Czego jeszcze nie wiedziałam o Jerzym Nawrockim?

 

Niedawno podczas rozmowy okazało się, że należał do ekipy filmowej „Oset” działającej przy tutejszym Wojewódzkim Domu Kultury. Grono kilku osób nagrywało materiały na wybrane przez siebie tematy. Wszystko to działo się przed erą internetu, filmy kręcono tradycyjnymi metodami, na taśmach, to był długi proces. Niektórzy jeszcze pamiętają tę działalność, tym bardziej, że filmy zdobywały prestiżowe nagrody.

 

Działalność kulturalna – wsparcie twórców

 

Jerzy Nawrocki niestrudzenie uczestniczy w zebraniach rzeszowskiego oddziału RSTK; bierze udział w licznych spotkaniach literackich, podczas których udziela się zabierając głos na temat przedstawianej twórczości, czy opisując je w gazecie „Osiedlowy Świat”. Znamienne jest to, że precyzyjnie i wnikliwie ocenia działalność innych twórców. Często dodaje im skrzydeł, wzmacnia wiarę w możliwość tworzenia; jednocześnie potrafi też być szczerym w swych opiniach.
Podczas prowadzenia comiesięcznych, kultowych już spotkań literacko-artystycznych w Kartonie – wraz z Józefem Tadlą – również przybliża sylwetki autorów, propagując literaturę i sztukę na podstawie konkretnych sylwetek.

Należy do:

– Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury (Rzeszów) https://www.facebook.com/share/DciiRE8ZtX6px8eP/

– Związek Literatów Polskich https://zlp.rzeszow.pl/index.html

– Brzozowski Uniwersytet Ludowy https://www.facebook.com/profile.php?id=61552335758293

Wiersz dla nagrodzonego

 

Dzisiejsza uroczystość nakierowana jest na osobę Jerzego Nawrockiego. Dzisiaj spotkanie poświęcone jest jemu, dzisiaj to jego twórczości się przyglądamy, nad jego pisaniem przystajemy zasłuchani. Zasłużona to nagroda. Raz jeszcze gratuluję odznaczenia i dedykuję wiersz. Wybrałam krótki, celny w treści, pasujący mi do jego widzenia świata – jako że uważam, iż Jerzy Nawrocki ma przed sobą jeszcze wiele do napisania.

 

Nie jest poetą
ten co zapisuje
ale ten co tę chwilę
na zawsze zapamiętał

Julia Hartwig

 

Dziękuję Jerzemu Nawrockiemu za propozycję poprowadzenia części artystycznej.

Książka „Ten tętent karych koni. CIENIE” doczekała się drugiego wydania; będzie dostępna w lipcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat: Małgorzata Szepelak

 

Fot. Tomasz Banaś