Od 19.12.2022r. przez dwanaście dni  codziennie zamieszczam subiektywne, literackie posty-podsumowania. Każdy dzień – to podsumowanie jednego miesiąca.   SUBIEKTYWNE PODSUMOWANIE LIPIEC 2022   04.07. „Przestrzeń Pogranicza” kwartalnik literacko-artystyczny Trzeci numer „Przestrzeni Pogranicza”. A w nim moje roztoczańskie wiersze. Na Roztoczu przy czytaniu To wiatr przewraca mi kartki książki   W międzyczasie podsłuchuję przekrzykujące się skowronki - I...

PODSUMOWANIE KOLEJNEGO ROKU UNIKALNEGO PROJEKTU W środę, dwudziestego drugiego czerwca 2022 mieliśmy podsumowanie kolejnego roku działalności tego unikatowego projektu. Tyle chciałabym napisać o Peronie. Trzeba by mi było cofnąć się jakieś dwa-trzy lata. Pamiętam, że zanim odważyłam się wysłać swoje wiersze odsłuchałam ze dwie-trzy audycje. Z uwagi...